Ingen kommentarer endnu

Brug FN’s Verdensmål i CSR-indsatsen

FN’s Verdensmål rummer et enormt potentiale for erhvervslivet. På CSR i Praksis-konferencen d. 18/5 deler 6 organisationer deres erfaringer med, hvordan det kan gøres med praktiske eksempler, hands-on vejledning og masser af cases.

De 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, som FN offentliggjorde i 2015, er kaldt den mest ambitiøse plan nogensinde. Med mål som ”Afskaf fattigdom” og ”Stop sult” kalder FN til global handling for at gøre verden til et bedre sted for alle. Erhvervslivet er en vigtig brik i opfyldelsen af målene frem mod målåret 2030, og samtidigt åbner målene for store muligheder for virksomheder, der forstår at koble sig på dem og formår at gøre dem til del af deres forretning.

Læs også: FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling

På CSR i Praksis-konferencen, der afholdes d. 18. maj med KEA – Københavns Erhvervs Akademi som vært, har CSR LINK inviteret seks organisationer med stærke erfaringer i, hvordan virksomheder kan arbejde med bæredygtig transformation, til at vise, hvordan målene kan skabe værdi for virksomhederne selv og for samfundet.

Læs også: Program for CSR i Praksis konferencen

”Verdensmålene giver en klar retning for, hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed, hvad enten det er NGO’er, den offentlige sektor eller erhvervslivet. Det bør virksomhederne benytte sig af, når de sætter mål for deres CSR-indsats, for det giver ikke alene en overordnet mission at arbejde for, det styrker også relationen i forhold til virksomhedens interessenter,” siger stiftende partner i CSR LINK Jens Prebensen og oplyser, at CSR i Praksis-konferencen giver en solid mulighed for at få viden om, hvordan det kan gøres: ”På konferencen får deltagerne maksimal plads til at arbejde konkret og hands-on med verdensmålene, og det har vi fået det bedst tænkelige udgangspunkt med de seks organisationer, der står for konferencens seminarer.”

Skab strategisk værdi med Verdensmålene
De seks organisationer er foruden KEA: Danish Food Cluster, Lifestyle & Design Cluster, JURAAD i samarbejde med Altox, Skovdyrkerne og Grakom. Det er organisationer, som dækker Verdensmålene meget bredt, og derfor kan de byde ind med erfaringer på de meget forskellige behov, virksomhederne har. På konferencen står de hver for to seminarer, som går i dybden med, hvordan virksomheden kan indføre målene som del af deres forretningsstrategi, og selv om organisationerne har deres egne arbejdsfelter, vil alle kunne få ny indsigt og inspiration til deres arbejde på seminarerne, garanterer Jens Prebensen.

”De fem organisationer kommer ikke for at fortælle om, hvordan virksomhederne inden for deres eget område kan arbejde med Verdensmålene. Tværtimod handler det om, hvordan de erfaringer, organisationerne har fået inden for deres områder, strategisk kan nyttiggøres i alle virksomheder,” understreger Jens Prebensen og uddyber: ”Skovdyrkerne har fx en kæmpe erfaring med partnerskaber med virksomheder, og det er erfaringer, som alle virksomheder kan have nytte af. På deres seminar kommer de ind på de barrierer, der er for partnerskaber mellem NGO’er og erhvervsliv, og så viser de med konkrete business cases, hvordan virksomheder kan nedbryde barriererne og få et frugtbart samarbejde med grønne organisationer ud fra en kommerciel vinkel.”

Det er nu, CSR rykker
Programmerne for seminarerne er ved at blive tilrettelagt i detaljer, men Jens Prebensen kan afsløre, at Lifestyle & Design Clusters seminar giver coaching i synergier mellem Verdensmålene og virksomhedens egne CSR-mål, Danish Food Cluster kommer med praktiske værktøjer til, hvordan virksomheden kan få succes med Verdensmålene, JURAAD ser nærmere på værdikæden og Cirkulær Økonomi, Grakoms seminar handler om, hvordan der kan arbejdes med Verdensmålene så kunderelationen og forretningen styrkes, og KEA konkrete eksempler på bæredygtige samarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner.

Læs også: Indspark: Hvordan kan danske virksomheder arbejde med FN’s Verdensmål for en bæredygtig fremtid?

”Alle tegn i sol og måne viser, at det er nu, CSR rykker, og for de virksomheder, der vil gå i gang med CSR eller styrke deres CSR-indsats, er Verdensmålene helt centrale – det vil være en kæmpe fejltagelse ikke at bygge målene ind i indsatsen. Men for den mindre virksomhed vil det være fuldstændig uoverskueligt, hvordan det skal gøres: hvor skal de starte?” spørger Jens Prebensen og giver svaret: ”På CSR i Praksis har de mulighed for at få nogle meget konkrete bud på det. Seminarerne spænder så vidt, at de vil kunne danne sig et indtryk af, hvordan det kan gøres, lige meget hvor de befinder sig i forhold til målene. Og de vil helt sikkert kunne få værdifuld inspiration til, hvor de skal tage fat, når de kommer hjem.”

Jens Prebensen påpeger, at seminarerne har særlig fokus på, hvordan de mindre virksomheder kan arbejde med Verdensmålene i forhold til deres CSR: ”For de mindre virksomheder er det en stor udfordring at arbejde med verdensmålene, og derfor vil vi gerne gøre en ekstra indsats for at få dem med på konferencen. Så jeg er glad for at kunne oplyse, at vi kan tilbyde dem at komme med til samme pris som NGO’erne.”

Konferencen afholdes hos KEA – Københavns Erhvervsakademi, Guldbergsgade 29, København N, d. 18/5.

Læs også:
KEA
Danish Food Cluster
Lifestyle & Design Cluster
Skovdyrkerne
Grakom

Kommentarer er lukket.