Ingen kommentarer endnu

I CSR-partnerskab med NGO’er om Verdensmålene

En bred alliance mellem seks meget forskellige NGO’er vil hjælpe virksomheder til at arbejde med FN’s verdensmål i deres CSR-indsats. På CSR i Praksis-konferencen d. 18/5 kan deltagerne hente inspiration og generere projektideer sammen med NGO’erne.

 

Verdensmål nr. 17 hedder ”Partnerskaber for handling”, og det har de seks NGO i sandhed taget til sig som deres fælles mål. Sammen med kommunikationsvirksomheden MiGrow har de tilrettelagt et 2årigt projektforløb, der vil eksperimentere med kombinationen af privat sektor- og civilsamfunds kompetencer sammen for at adressere Verdensmålene gennem CSR-baserede partnerskaber.

Læs mere: Kick-start den grønne læringsrejse

Vibe Jensen, Business Developer and Program Officer i Danish Forestry Extension / Skovdyrkerne, er projektleder for forløbet, der ellers tæller DIB (Dansk International Bosætningsservice), Ghana Venskabsgrupperne, Red Orangutangen, Verdens Skove og Vedvarende Energi. For hende byder Verdensmålene på nye måder at indgå partnerskaber på, måder som nok rummer udfordringer, men så sandelig også muligheder, og det er det, de seks NGO’er inviterer deltagerne til at arbejde med på deres seminar på CSR i Praksis.

Læs mere: Program for CSR i Praksis

”Med vores projektforløb får virksomhederne en spændende mulighed for at udforske mulighederne i CSR-partnerskaber, og vi kan sammen danne os praktiske erfaringer og indtænke kernekompetencer fra både NGO’er og virksomheder i projektdesignet. På den måde kan vi i fællesskab medvirke til at adressere de udviklingsmål, der giver bedst mening for begge parter,” siger Vibe Jensen og peger på, at de seks NGO’er er til stede lokalt og ser de udfordringer, mange udviklingslande står overfor, men ikke altid har kompetencerne til at designe og implementere optimale forretningsorienterede løsninger for: ”Ved at samarbejde med virksomheder og kombinere vores viden har vi mulighed for at tænke innovativt og produktudvikle inden for vores egne tematiske forretningsområder.”

Platform for læringsdeling
I projektforløbet vil der blive eksperimenteret med CSR partnerskaber gennem fokus på udvikling af business cases, rollefordeling, intern kommunikation og udarbejdelse af eksternt brandingmateriale. Undervejs bliver begge sider – såvel virksomhederne og NGO’erne – stærkere til at indgå i partnerskabsprojekter: formulere gensidigt projektindhold, opsøge samarbejdspartnere, implementere CSR projekter i syd og kommunikere om projektet internt og eksternt. Vibe Jensen understreger, at det vil være learning by doing med støtte fra professionelle oplægsholdere og fælles sparring, og at det overordnede mål er at etablere en platform til læringsdeling. Det er den platform, deltagerne på CSR i Praksis inviteres til at arbejde med, fortæller Vibe Jensen.

Læs mere: Yderligere oplysninger om læringsforløbet

”Vi vil meget gerne møde virksomhederne i øjenhøjde og høre, hvad de gør sig af tanker omkring involvering i de nye SDG’er (Verdensmålene, red) og i projektsamarbejder med NGO’er. Det er vores håb at vi kan inspirere deltagerne til at se på samarbejdsmulighederne med NGO’er på en helt ny måde og måske endda give dem lyst til at indgå i vores videre projektforløb.”

Efter en kort intro til Verdensmålenes mange muligheder for at indgå i partnerskabsprojekter åbner de seks organisationer på CSR i Praksis for hver sin en bod, hvor de sammen med virksomhederne drøfter kompetencer og projektidéer, men også tager tyren ved hornene i en snak om frygt og fordomme, som råder i begge lejre og forhindrer det frugtbare samarbejde.

Læs mere: Danish Forestry Extension / Skovdyrkerne

Brug Verdensmålene i CSR-indsatsen
Foruden det stærke konglomerat af NGO’er byder CSR i Praksis på seminarer ved fem andre organisationer, som brænder for at implementere Verdensmålene i virksomhedernes CSR-indsats:

  • Lifestyle & Design Clusters – coaching i synergier mellem Verdensmålene og virksomhedens egne CSR-mål,
  • Danish Food Cluster – praktiske værktøjer til, hvordan virksomheden kan få succes med Verdensmålene,
  • JURAAD og Altox – juridisk helikoptertur over produktreguleringen og shitstorme, når CSR-profil og handling ikke hænger sammen,
  • Grakom – arbejd med Verdensmålene og styrk kunderelationen og forretningen,
  • KEA – bæredygtige samarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner.

CSR i Praksis giver således rig mulighed for at komme hele vejen rundt for dem, der gerne vil vide mere om, hvordan Verdensmålene kan bruges i CSR-indsats.

Konferencen er for både private og offentlige virksomheder, NGO’er, myndigheder, rådgivere, offentlige institutioner og alle andre, som er nysgerrige eller vidensbegærlige omkring Verdensmålene, eller som ønsker inspiration og løsninger til at styrke CSR-indsatsen.

Kommentarer er lukket.