Ingen kommentarer endnu

Creating Shared Value er hele virksomhedens sociale profil og profit

Virksomheder, som ikke tænker i et samfundsmæssig overskud, overlever ikke på sigt. For uden socialt engagement træder virksomhedens interne kultur og image ikke frem – og det er afgørende for at lykkes med kommunikationen i dag.

Det mener Jon Kiellberg, stifter og direktør for Re-Mind, der rådgiver organisationer, foreninger og virksomheder om strategisk kommunikation. D. 28/3 dirigerer han på konferencen ”CSR Kommunikation 2017” et solidt hold af eksperter med stærke holdninger til CSR-kommunikation

Læs også: konferencen CSR Kommunikation 2017

At skabe forretning på sociale udfordringer og velfærdsproblemer handler dog ikke om at give tilbage til samfundet, men om at opbygge sin forretning på at løse velfærdsudfordringer samtidig med, at det generer økonomisk vækst i virksomheden. Det er under alle omstændigheder godt for samfundet, men for også at være godt for virksomheden, skal den fortælle om det. For Jon Kiellberg rummer konceptet Creating Shared Value, CSV, mere end den traditionelle form for CSR potentialet til at styrke virksomhedens forretning gennem fortællingen.

”Mens CSR ofte er virksomhedens forlængede arm – hvor det sociale ansvar ofte er eksternt rettet – er Creating Shared Value i ligeså høj grad det interne perspektiv. I dag er det hele virksomhedens fortælling og stemme, som den bliver bedømt på. Det er ikke alene en bæredygtig businessmodel. Det bliver et overlevelsesparameter. Med andre ord integreres det sociale ansvar i forretningen, og dermed bliver det en del af fortællingen – ikke en løsrevet del af forretningen.”

Læs også: Re-Mind

Når virksomhederne går helhjertet ind Creating Shared Value, er de på en og samme tid med til at løse nogle af samfundets udfordringer, og samtidig generer de overskud til virksomheden, understreger Jon Kiellberg. Det er ikke alene med til at skabe nye innovative markeder for forretning, det er også en måde at genvinde tilliden hos forbrugerne, styrke forretningen og øge det bæredygtige sigte i samfundet.

7-trins model for integrering af kommunikationen i CSV
Som konkret eksempel nævner Jon Kiellberg den amerikanske dagligvarekæde Wallmart, som gennem fokus på at udnytte ressourcerne mere bæredygtigt har sparet 200 mio. dollars.  Et andet af hans foretrukne eksempler er Chevron, som med initiativet ’Partner Initiatives in the Niger Delta’ (PIND) har identificeret nye markedsområder og med dem nye indtjeningsmuligheder og oveni skabte en stærkere region med mindre arbejdsløshed og langt flere i beskæftigelse.

Læs også: Jon Kiellbergs fagprofil

Baseret på CSV-konceptet og de mange gode eksempler på virksomheder, der har taget konceptet til sig, har Jon Kiellberg opstillet en 7-trins model for, hvordan virksomheder ikke bare handler, men kan skabe forretning på at fortælle om deres handlinger.

1) Kommuniker om bæredygtig ageren til omverden og internt i organisationen
2) Virksomhedens værdier skal være så gennemsigtige
3) Det kan betale sig at investere i samfundsudfordringer
4) Mål på den værdi vi skaber sammen – og kommuniker det til omverden
5) Kommuniker ud fra virksomhedens interne kultur og image
6) Hav fokus på den interne CSV
7) Skab virksomhedens fortælling ud fra et samfundsmæssig og økonomisk overskud

Re-Minds kommunikationsmodel for CSV kan findes sidst i artiklen

CSR Kommunikation 2017
Konferencen CSR Kommunikation 2017, der afholdes hos Aarhus Universitets lokaler i Emdrup, København, byder på emner som ”Barrierer, dilemmaer og muligheder i CSR kommunikation – et legitimeringsperspektiv”, ”Tendenser i CSR-kommunikation set med en kommunikatørs øjne”, ”CSR-kommunikation og eksterne relationer”, ”CSR-kommunikation og integration i forretningen” og meget mere.

Læs mere om konferencen her: http://www.csr-link.dk/?page_id=1908

Foruden Jon Kiellberg kan du på konferencen møde og høre indlæg ved:

Hanne Bach, direktør for Nationalt Center for Miljø og Energi
Anne Ellerup Nielsen, Professor MSO, AU
Timme Bisgaard Munk, direktør, Kforum
Kasper Westphal Pedersen, Director Corporate Communications, Rambøll
Anders Monrad Rendtorff, Associate Partner RelationsPeople, formand GAME og talsmand K1
Flemming Møldrup, Creative advisor & Keynote speaker, Märk
Stine Hove Marsling, Corporate Communication, Branding & CSR, Danske Spil
Dorte Eckhoff, Head of Corporate Responsibility, Danske Bank
Kim Rahbek Hansen, CEO, Sticks’n’Sushi
Heidi Rottbøll Andersen, Founding Partner, Living Institute
Vibeke Hartkorn, Kommunikationsrådgiver, Vibeke Hartkorn Kommunikation
Kristoffer Hvidsteen, Sustainability Lead, Accenture
Sandja Brügmann, Founder og CEO, Refresh Agency

Re-Minds kommunikationsmodel for CSV

1) Kommunikation er ikke i dag, hvordan virksomheden kommunikerer sit sociale ansvar til omverden. Det er virksomhedens konkrete sociale og bæredygtige ageren til omverden og internt i organisationen.

2) Virksomhedens værdier skal være så gennemsigtige, at de kan kommunikeres uden forbehold i alle led af virksomheden – internt såvel til omverden.

3) Det kan betale sig at investere i samfundsudfordringer. Det kræver forbrugerne og medarbejderne i stigende grad. De stiller krav til hele virksomhedens omdømme og legitimitet – udadtil og indadtil.

4) Hvordan måler vi på den værdi vi skaber sammen – og hvordan kommunikerer vi det til omverden. Den værdiskabelse som deles internt og eksternt i organisationen skal gennemsyre virksomheden eller organisationens gennemgående storytelling. At værdiskabelsen både afspejler virksomhedens kultur og identitet og samtidig image i det omkringliggende samfund.

5) Virksomhedens interne kultur og image udadtil er afgørende parametre for kommunikationen i dag. Virksomhedens skal kigge alle led i virksomheden igennem. Hvordan kan den blive mere bæredygtig, bedre forhold for medarbejderne og samtidig styrke forretningen udadtil. Det er hele virksomhedens stemme til offentligheden.

6) Hav fokus på den interne CSV såvel som den eksterne del af kommunikationen (som i hvad gør vi for vores medarbejderes comitment til organisationens kerneværdier (indefra og ud) og hvad identificerer vore stakeholdere vores organisation med (ude fra og ind)

7) Hvordan skaber virksomheden fortællinger (internt såvel som eksternt) i at skabe et samfundsmæssig og økonomisk overskud, så andre virksomheder kan lade sig inspirere – ikke for at promovere selv selv men styrke den bæredygtige, sociale og økonomiske værdiskabelse i samfundet.

 

Kommentarer er lukket.