Ingen kommentarer endnu

Verdensmålene i et forretningsmæssigt perspektiv

På CSR i Praksis konferencen d. 18/5 er Grakom vært for et seminar, som kobler FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til ”god” forretning. Det primære for at lykkes med det, er ”væsentlighed”, siger brancheforeningens miljøchef Carsten Bøg.

CSR i Praksis konferencen har inviteret 6 meget forskellige organisationer til at være værter for seminarer, hvor de fra hver deres vinkel giver praktiske redskaber, hands-on rådgivning og inspiration til virksomheder til at arbejde med Verdensmålene i deres CSR-indsats. Grakom er blandt værterne, og som organisation, der har stået i spidsen for transformeringen af en branche fra ”problemfyldt” til at være førende i verden på samfundsansvar, har de stærke erfaringer at dele ud af til virksomheder, som gerne vil koble Verdensmålene til deres forretningsstrategi.

Læs også: Program for CSR i Praksis konferencen d. 18/5

Verdensmålene rummer et konstruktivt potentiale
Som fælles retning for en global bæredygtig udvikling rummer Verdensmålene et konstruktivt potentiale for de virksomheder, der forstår at gøre dem til del af deres forretningsstrategi, understreger Carsten Bøg, afdelingschef for Miljø- og Konsulentafdelingen i Grakom. Men forudsætningerne for at arbejde med Verdensmålene skal være på plads, før man begynder at arbejde med dem.

Det store spørgsmål er så: hvordan gør man det? – og det giver han gerne svaret på: ”Vi arbejder med Verdensmålene med afsæt i begrebet ’væsentlighed’, hvor vi, som i enhver anden sammenhæng, når vi arbejder med ledelsessystemer og løbende udvikling, vurderer de væsentlige indsatsområder for styring, kontrol og udvikling ud fra en risikoanalyse af direkte og indirekte påvirkninger. Dermed siger jeg også, at før virksomheden kaster sig over Verdensmålene, så skal de fundamentale CSR forhold være på plads.”

Læs også: FN’s Verdensmål

Udgangspunktet for Grakom, der som brancheorganisation huser virksomheder inden for kommunikation, design og medieproduktion, er, at alle medlemmerne skal kunne strukturere deres CSR-arbejde ud fra en tiltrædelse af branchens CSR-kodeks, som er udviklet i samarbejde med HK/Privat. CSR-kodekset danner en ramme for, hvad der er væsentligt at forholde sig til og arbejde med som producent af grafiske ydelser.

Læs også: Grakoms CSR-kodeks 1.0

Benchmarking af Verdensmålene
Carsten Bøg oplyser, at Grakom er i færd med at benchmarke Verdensmålene i forhold til deres relevans for grafisk produktion, og hvorvidt de stemmer overens med CSR-kodekset. Det er erfaringerne fra det arbejde, deltagerne på seminaret kan høste af.

”På seminaret vil vi fokusere på udvalgte SDG’ers (Verdensmålene, red.) delmål i forhold til de direkte og indirekte relationer til grafisk produktion. Men selv om det dermed handler om grafisk produktion som case, har det også stor relevans for virksomheder inden for andre brancher. Vi har i vores branche ved etableringen af CSR-kodeks knyttet vores medlemmer sammen om i fællesskab at tage et større samfundsansvar, og derfor er der for branchens virksomheder god sammenhæng mellem forretning, et solidt CSR-niveau og koblingen til Verdensmålene. Og det er erfaringer, der kan bruges og gøre nytte i alle virksomheder, der ønsker at være mere bæredygtige – uanset branche.”

Vær varsom med anprisning af bæredygtighed
Virksomheder skal dog være varsomme med at anprise sig selv som ”bæredygtige”, advarer Carsten Bøg, for det kan være både komplekst og omfattende at tilvejebringe det rette grundlag for at måtte gøre det. Dels fordi der skal være helt styr på både kendskab og egne forpligtigelser i forhold til de 4 ”søjler”: Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption. Dels fordi anvendelse af Verdensmålene i en forretningsstrategisk kontekst kræver, at virksomheden ved, hvilke af målene der er de mest relevante og i hvilken sammenhæng.

”En forretningsstrategi baseret på CSR handler ikke kun om at buldre derudaf med markedsføringen, men også om at kunne stå sikkert på mål for hver en formulering og hvert et begreb, der anvendes til at anprise virksomheden og dens produkter,” siger Carsten Bøg og uddyber: ”Det er helt grundlæggende de barrierer, vi i Grakom ønsker at medvirke til at nedbryde ved at formulere et branche CSR-kodeks og udarbejde et benchmarking analyseværktøj til brug for opstilling af brancherelevante mål i forhold til Verdensmålene.”

Brug Verdensmålene i CSR-indsatsen
Med 6 stærke organisationer bag 12 inspirerende hands-on seminarer giver CSR i Praksis-konferencen rig mulighed for at komme hele vejen rundt for dem, der gerne vil vide mere om, hvordan Verdensmålene kan bruges i CSR-indsatsen. Konferencen er både for private og offentlige virksomheder, NGO’er, myndigheder, rådgivere, offentlige institutioner og alle andre, som er nysgerrige eller vidensbegærlige omkring Verdensmålene, eller som ønsker inspiration og løsninger til at styrke CSR-indsatsen.

Læs også: tilmelding til CSR i Praksis

Foruden Grakom står følgende organisationer for seminarer om:

Lifestyle & Design Clusters – coaching i synergier mellem Verdensmålene og virksomhedens egne CSR-mål,
Danish Food Cluster – praktiske værktøjer til, hvordan virksomheden kan få succes med Verdensmålene,
Skovdyrkerne – partnerskaber med grønne NGO’er om Verdensmålene,
JURAAD – Som leder kan du bruge lovgivningen som løftestang i dit CSR arbejde – hvis du kender den,
KEA – bæredygtige samarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner.

Konferencen indledes med indlæg ved chefkonsulent i DI Sara Krüger Falk under titlen ”Arbejd med FN’s verdensmål i CSR-indsatsen”, og hun vil her komme ind på nogle af de initiativer, der er sat i søen for at hjælpe virksomhederne i deres arbejde med Verdensmålene. Som vært for konferencen byder KEA’s administrerende direktør Ingo Østerskov velkommen.

Skriv en kommentar