Ingen kommentarer endnu

Verdensmålene er et mulighedsrum for samarbejde på tværs

På CSR i Praksis-konferencen d. 18. maj inviterer KEA til seminar om de udfordringer og muligheder på jobmarkedet, som FN’s Verdensmål vil føre med sig. Det bliver en dialog, som spiller direkte ind til det 21. århundredes bæredygtige virksomheder

På CSR LINK’s CSR i Praksis-konference d. 18. maj deler Helene Jeune sammen med Tina Hjort, adjunkter ved KEA’s design program, ud af deres erfaringer med at arbejde med Verdensmålene som et mulighedsrum, og som bindeleddet mellem de studerende og erhvervslivet inviterer de to til dialog om de kompetencer, medarbejderne skal have for at skabe værdi til fremtidens innovative og bæredygtige virksomheder.

Læs også: Program for CSR i Praksis

”Fremtidens jobmarked vil kræve helt andre kompetencer hos medarbejderne,” siger Helene Jeune, som mener, at der er behov for et mindset, der i langt højere grad er både problemløsende og kreativt for at kunne agere i det nye mulighedsrum og udnytte dets potentialer. Og det ser hun som uddannelsesinstitutionernes opgave at styrke de studerende i: ”Det bæredygtige mulighedsrum fordrer nye måder at skabe læring på, der gør de studerende i stand til at skabe værdi i en verden i stærk forandring. Det har vi tænkt ind i undervisningen på KEA ved at udfordre de studerende med problemstillinger i det teoretiske såvel som det praksisnære felt, som bryder med den gængse måde at tænke forretning på.”

”Noget af det, der arbejdes med på Sustainable Fashion specialet på design programmet, er biomimicry – altså hvordan vi som mennesker kan lære af naturens egen måde at designe på – og hvad bæredygtig mode kan gøre ved moden. De unge designere er afsøgende efter nye mulighedsrum for udvikling af materialer, produkter, koncepter og forretningsmodeller. De studerende har for eksempel udviklet design til Nike ud fra fiskenet, træspåner og æblefibre på KEA’s Material Design Lab,” forklarer Tina Hjort.

Verdensmålene i en design kontekst
Design programmet på KEA er et af de programområder, som har bekendt sig til bæredygtighed som et centralt begreb i undervisningen. Det er dog ikke opstået af sig selv, understreger Helene Jeune, men er blomstret op som en effekt af den udvikling, der sker omkring erhvervsakademiet, og som såvel den studerende, underviserne og branchen har støttet op om og bidraget til. For KEA er bæredygtighed således blevet en løftestang for innovation og nye fortællinger inden for processer, koncepter og produkter i det brede designfelt. Verdensmålene for bæredygtig udvikling er i denne sammenhæng blevet en ny og vigtig ramme for arbejdet med bæredygtighed på KEA.

Læs også: KEA Fashion uddannelser og bæredygtighed

KEA afholder derudover, sammen med Danish Fashion Institute, DAFI, eventen Youth Fashion Summit, YFS, i maj som optakt til Copenhagen Fashion Summit, der netop sætter fokus på verdensmålene for bæredygtig udvikling. Eventen har undertitlen ”the voice of the next generation”, og det skal tages helt bogstaveligt, for det er de unges stemme på hvordan fremtidens bæredygtige agenda kan se ud, fortæller Tina Hjort.

Læs også: Youth Fashion Summit

Med Youth Fashion Summit i dugfrisk erindring vil Helene Jeune og Tina Hjort på CSR i Praksis-seminaret kunne trække nogle af de nyerhvervede læringer fra eventen frem og komme med eksempler på, hvordan at fremtidens setting allerede er her og på vej ud i virksomhederne igennem de studerendes store engagement inden for bæredygtig udvikling.

Brug Verdensmålene i CSR-indsatsen
Med 6 stærke organisationer bag 12 inspirerende hands-on seminarer giver CSR i Praksis-konferencen rig mulighed for at komme hele vejen rundt for dem, der gerne vil vide mere om, hvordan Verdensmålene kan bruges i CSR-indsatsen. Konferencen er både for private og offentlige virksomheder, NGO’er, myndigheder, rådgivere, offentlige institutioner og alle andre, som er nysgerrige eller vidensbegærlige omkring Verdensmålene, eller som ønsker inspiration og løsninger til at styrke CSR-indsatsen.

Læs også: tilmelding til CSR i Praksis

Foruden KEA står følgende organisationer for seminarer om:

• Lifestyle & Design Clusters – coaching i synergier mellem Verdensmålene og virksomhedens egne CSR-mål,
• Danish Food Cluster – praktiske værktøjer til, hvordan virksomheden kan få succes med Verdensmålene,
• Skovdyrkerne – partnerskaber med grønne NGO’er om Verdensmålene,
• JURAAD – Som leder kan du bruge lovgivningen som løftestang i dit CSR arbejde – hvis du kender den,
• Grakom – Verdensmålene i et forretningsmæssigt perspektiv

Konferencen indledes med indlæg ved chefkonsulent i DI Sara Krüger Falk under titlen ”Arbejd med FN’s verdensmål i CSR-indsatsen”, og hun vil her komme ind på nogle af de initiativer, der er sat i søen for at hjælpe virksomhederne i deres arbejde med Verdensmålene. Konferencen indledes af Ingo Østerskov, administrerende direktør for KEA.

Kommentarer er lukket.