Ingen kommentarer endnu

Verdensmålene skal hjælpe truede dyrearter

Af Frederik Lynge, Marketingchef Red Orangutangen

Red Orangutangen

Indonesiens regnskov fældes i et foruroligende tempo blandt andet for at imødekomme efterspørgslen på tømmer og palmeolie. I perioden 1973 til 2010 blev 40 % af Borneos regnskov fældet, og rydningen fortsætter. Som følge heraf blev Borneos orangutang, der lever i regnskoven, i 2016 erklæret kritisk truet af IUCN.

I Red Orangutangen arbejder vi i tæt partnerskab med indonesiske organisationer for at beskytte og genoprette Borneos regnskov og sikre en fremtid for de tilbageværende vilde bestande af orangutanger. Vi hjælper også nødstedte orangutanger, og driver sammen med vores indonesiske partner verdens største rehabiliteringscenter for forældreløse orangutang-unger, hvis mødre er blevet dræbt i mødet med mennesker.

Arbejdet med bevarelse af Borneos regnskov og dens indbyggere er langt fra simpelt og indbefatter brandbekæmpelse og genplantning af ødelagte regnskovsområder i tæt samarbejde med lokalbefolkningen, sikring af oprindelige folks rettigheder, samarbejde med myndigheder og palmeolieindustrien, og meget mere.

Situationen på Borneo er kritisk. Hvis orangutangen skal reddes kræver det globale partnerskaber og samarbejde mellem virksomheder, ngo’er og myndigheder, lokalt såvel som internationalt. Verdensmålene for bæredygtig udvikling, som FN vedtog i 2015, har gennem mål 15 – livet på land – fokus på bevarelse af regnskoven og dens biodiversitet. Vi håber, at arbejdet med implementering af Verdensmålene kan skabe rammen for en styrket indsats på Borneo. Både for at forhindre yderligere afskovning og for at genoprette noget af den natur, der er tabt. Når vi bevarer og genskaber regnskov på Borneo, hjælper vi ikke kun orangutangen, men også nogle af de rigeste økosystemer i verden. Regnskovens planter og tørv binder enorme mængder CO2, der er med til at mindske klimaforandringerne.

Vi hilser Verdensmålene velkomne i håb om, at det kan skabe grobund for nye initiativer og partnerskaber til gavn for bevarelsen af orangutangen og dens levesteder.

Læs mere om Red Orangutangens arbejde på www.redorangutangen.dk

Mål 15 Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Kommentarer er lukket.