Ingen kommentarer endnu

Konkrete beslutninger for et bedre klima

Fra Paris til New York – med en intens politisk og strategisk udvikling for klima og energi i disse år rammer Responsible Energy-konferencen d. 25/10 sømmet ned i valg, der former vores virksomheder, hjem og samfund i lang tid fremover. Det handler om medvind, modvind, men også om handling og i høj grad visioner.

Forestil dig en verden, hvor al den energi, vi bruger, kommer fra bæredygtige kilder. En verden, hvor vi har klare strategier for håndtering af globale temperaturstigninger, havvandsstigninger, superorkaner og klima-flygtninge. Lyder det som utopier? Det første er faktisk på vej mod virkelighed, så måske kan det andet måske også? I hvert fald lyder en verden uden dieselpartikler, benzinos og kulminer mere og mere som morgendagens verden.

På Responsible Energy-konferencen d. 25. oktober stiller en række nøgleaktører op for at give deres bud på visioner og praktisk handling under emner som strategi, udvikling, værktøjer og muligheder. Med blandt andre DONG Energy, WWF, Nykredit, Energinet Danmark, CO2-fokus og Siemens kommer programmet vidt omkring og dybt ned i investeringer, vedvarende energiproduktion, Carbon Footprint og energistyring – og ikke mindst fremtidens energi.

Læs mere: Program for Responsible Energy

Power Link Island
Et af de projekter, der bygger på en klar vision for det fossilfri samfund, er Dogger Banke-vindmølleprojektet, som Energinet er engageret i sammen med partnere i Holland og Tyskland. Opstået i slipstrømmen på COP21-aftalen i Paris undersøger projektet mulige udfaldsrum for en grøn omstilling i Europa, hvor den globale temperaturstigning kan holdes under målet på 2 °. Projektet undersøger perspektiver og udfordringer ved at tilslutte vindmøller og i landføringskabler til en kunstig ø i Nordsøen.

Læs mere: Dogger Banke-vindmølleprojektet.

”Transmissionsnettet skal med stor sandsynlighed i fremtiden være klar til at håndtere en meget stor mængde havvind. I Danmark kan vi nok fortsætte med ”business as usual”, hvor vi tilslutter havvindmøller nær kysten, men historien er en helt anden for vores europæiske naboer, som allerede nu har måtte skifte til en dyrere teknologi for at hente vinden længere ude på havet. Dette har åbnet op for, at Energinet på initiativ fra hollandske og tyske TenneT deltager i et fælles udviklingsprojekt, hvor vi undersøger værdien for Europa og Danmark” siger Jesper Storebjerg, projektleder i Energinet og fremhæver, at vi i Danmark er ved at etablere Krigers flak med AC (vekselstrøm) mens at der i Tyskland allerede er anvendt HVDC (højspændingsjævnstrøm) teknologi til tilslutning af vindmøller.

”Ved at forbinde tilslutning af havvindmøller med fordelingsanlæg til de omkringliggende lande øger man udnyttelsen af forbindelserne samtidig med, at der kan tilsluttes store mængder vind.” tilføjer Jesper Storebjerg, som understreger at der er tale om et forskning og udviklingsprojekt på et tidligt stadie.

Det kan deltagerne d. 25. oktober måske få et mere klart bud på sammen med en hel del flere oplysninger om ”vindmølle-øen”, når Jesper Storebjerg holder sit indlæg om North Sea Wind Power Hub, som er projektets rigtige navn.

Mød og hør også:

Filip Engel, Senior Director, DONG Energy
John Nordbo, Klima- og miljøchef, WWF Verdensnaturfonden
Søren Larsen, Head of SRI, Nykredit
Per Otto Larsen, Founder, CO2focus
Thomas Brændgaard, Sales Executive & Business Development, Siemens, og
Jørn Lykou, CEO, Dansk Energi Management & Esbensen

Tilmelding kan foretages her.

Kommentarer er lukket.