I en artikel i flere medier konstaterer sekretariatschef i Kemi & Life Science Jakob Zeuthen, at flere af virksomhederne inden for hans område søger rådgivning eller outsourcer dele af forretningen, fordi området er lovtungt allerede fra første spæde skridt. Virksomhederne bliver mødt med krav om kvalitetssikring og sporbarhed fra første færd, når kemiske stoffer skal bestilles hjem til at udvikle nyt medico-udstyr eller lægemidler. Læs artiklen her

CSR LINK vil gerne kaste lys over, hvordan det står til med sporbarheden generelt og har derfor med faglig bistand fra leverandørkædeeksperten Factlines taget initiativ til et netværksmøde, hvor viden bliver lagt frem gennem brancheforeningers erfaringer og virksomhedscases. Slutmålet med mødet er, at virksomhederne kommer hjem med en klar plan for, hvordan de kan opnå højere sporbarhed og bedre dokumentation, og hvordan de kan sikre sig, der bliver fulgt op.

Tilmelding

Skriv dit navn, titel og firma til Jens Prebensen, jp@csr-link.dk

Program (forbehold for senere ændringer)

12.30Registrering
13.00Velkommen
13.10Panel: Introduktion til behov-udfordringer-løsninger
Brancheforeningerne har ordet
13.30Kemi & Life Science
13.50Grakom
14.10Netværkspause
Virksomhedscases
14.40Case 1
15.00Case 2
15.20Workshop: deltagernes egne løsninger
16.10Afrunding og tak for i dag