License to operate – Bureau Veritas HSE

H¿r Bureau Veritas HSE fort¾lle om hvordan arbejdet med deres kunders CSR tilgang har udviklet sig fra i f¿rste omgang, at sikre "compliance" med  samfundets regler og love til i st¿rre grad ogsŒ at omhandle mere frivillige tiltag til CSR. License to operate giver som nyt koncept hos Bureau Veritas HSE dem mulighed for at komme hele vejen rundt om deres kunder, bŒde i forhold til at give dem et fuldt overblik over g¾ldende regler for dem samt overholdelse af disse, men ogsŒ en hj¾lp til at finde frem til mulighederne ved frivillige tiltag.

 

Bliv hertil inspireret af to kunder til Bureau Veritas HSE, som med helt forskellige tilgange arbejder aktivt med CSR med henblik pΠat udnytte forskellige muligheder i det daglige praktiske arbejde med samfundsansvar.

 

Cases

Beirholms V¾verier

LKF Vejmarkering