Hvordan kan CSR g¿res b¾redygtig? – Grafisk Arbejdsgiverforening

G¿r den danske lovgivning og Forbrugerombudsmandens retningslinjer for brug af Ób¾redygtighedÓ det overhovedet muligt, at dette begreb kan anvendes i markedsf¿ring af produkter og virksomheder?

 

Forbrugerombudsmanden skriver nemlig, at brug af begrebet h¿jst sandsynligt vil f¿re til vildledning af forbrugeren, medmindre en r¾kke ret detaljerede og omfattende krav er opfyldt. Svaret og l¿sningerne pŒ disse forhold er efter GAÕs vurdering ÓDet grafiske CSR-kodeks.

M¿d bl.a. f¿lgende pŒ GAÕs miniseminar

á           Strandbygaard Grafisk, Gunhild Dokkedal - Lean- og milj¿koordinator

 

á           BUCHS, Thomas Hedegaard S¿by - Kontaktdirekt¿r, partner

 

á           KLS Grafisk Hus, Kasper Larsen - ¯konomidirekt¿r