NŒr et handicap vendes til en fordel

Fakta har i samarbejde med Unges Uddannelse udviklet et tr¾ningsforl¿b, hvor unge med autismediagnoser uddannes til at varetage opgaver i Fakta-butikker. De unge medarbejdere trives med og er stolte af at holde hylderne p¾ne og butikken i orden. Fakta har valgt at love jobgaranti til alle som gennemf¿rer uddannelsen! Og pt. er 15 ansat. Udover at uddanne og ans¾tte unge med autisme er Fakta ogsŒ begyndt at have hjeml¿se i forl¿b/arbejdspr¿vning i butikkerne. ÓDet g¿r vi fordi vi er meget bevidste om, at vi i detailbranchen er de f¿rste der v¾lges fra i opgangstider af potentielle ans¿gere, nŒr der er rift om arbejdskraften. Jo mere vi tr¾ner i, og jo mere vi internt s¾tter fokus pŒ, at rumme de mennesker som befinder sig i randzonen af arbejdsstyrken, jo bedre er vi rustet nŒr det kun er denne gruppe af potentielle medarbejdere, der er tilbage. Vi ser derfor arbejdet med social ansvarlighed i et bredere markedsrettet perspektiv. Nemlig hvor vores lederes og medarbejders evne til at fŒ persontyper, der mŒske ikke er som alle andre, til at blive en succes i fakta, ender med at blive en komparativ konkurrencefordelÓ, siger Jens Romundstad, Salgsdirekt¿r i Fakta.

 

PŒ workshoppen kan du m¿de Dennis Pihl, salgschef og tidligere leder af flere Fakta butikker, som fort¾ller om, hvad det har betydet for butikken at uddanne og ans¾tte unge mennesker med autisme. Desuden kommer direkt¿r  Britta Bak fra Unges Uddannelse og fort¾ller om uddannelsesforl¿bet, som ogsŒ kan anvendes i andre virksomheder.

Workshoppen faciliteres af Cabi.