Flere social ¿konomiske virksomheder i udsatte boligomrŒder – hvordan?

At fŒ social ¿konomiske virksomheder til at etablere sig i udsatte boligomrŒder er en win-win situation for alle.  BŒde for boligomrŒdet, kommunen, beboerne, virksomheden og samfundet.


SŒ hvorfor er der ikke etableret flere social ¿konomiske virksomheder i de udsatte boligomrŒder? Er rammerne for at etablere sig gode nok? Hvordan kommer vi egentlig i gang? Og hvordan kan vi selv v¾re med til at skabe de bedste rammer?


Kom og v¾r med til at diskutere mulighederne for at fremme etableringen af social ¿konomisk virksomhed i udsatte boligomrŒder. H¿r f¿rst Birgitte F¾ster, BL – Danmarks Almene Boliger fort¾lle, hvilke perspektiver de ser. Stephane Parize fra Boligorganisationen 3B fort¾ller, hvad de har af planer for deres omrŒder og h¿r ogsŒ, hvilke erfaringer det boligsociale sekretariat ved Mikkel Warming har gjort sig i Urbanplanen.


Workshoppen faciliteres af Anette Gregersen, CSR-LINK og tidligere boligsocial medarbejder gennem 7½ Œr