Skab v¾rdi gennem CSR-branding

Seminaret stiller skarpt pŒ CSR og v¾rdiskabelse - for virksomheder og for NGOÕere.

 

For virksomheder, der er engagerede i CSR arbejde, kan det v¾re en udfordring at h¿ste v¾rdien af deres samfundsindsats. Og hvornŒr giver det mening - ogsŒ pŒ bundlinjen - at indgŒ i et partnerskab med en NGO om et f¾lles CSR projekt?

 

For at belyse disse emner har CSR-LINK inviteret KommunikationsrŒdgiver, Gisela Dose Stephansen, der til daglig arbejder med rŒdgivning inden for CSR og kommunikation hos KommunikationsKompagniet. Bliv ogsŒ inspireret af John Finnich Pedersen, Kommunikationsdirekt¿r i Siemens Danmark og Line Barslund fra Ingeni¿rer uden Gr¾nser og SOS B¿rnebyerne, der sammen med virksomheden Solar Group vandt CSR Partnership Prize 2015 for deres innovative partnerskab pŒ tv¾rs af kommercielle virksomheder og NGOÕere.

 

Seminaret tager bl.a. disse sp¿rgsmŒl op:

¥ Hvordan kan CSR-branding og strategisk kommunikation anvendes til at styrke virksomhedens profil?

¥ Hvordan kan virksomheder og NGOÕer skabe gensidig v¾rdi gennem CSR-partnerskaber?

 

Seminaret har til formŒl at inspirere virksomheder til, hvordan de gennem engagement i CSR arbejde kan styrke deres brand ved at kommunikere deres CSR indsats til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Seminaret henvender sig til bŒde NGOÕere og virksomheder, der ¿nsker forstŒelse for, hvordan de kan indgŒ i CSR-partnerskaber, der skaber gensidig v¾rdi ved pŒ Žn gang at fremme den gode sag og passe til virksomhedens kerneydelser. Seminaret faciliteres af CSR LINKs Binh Pham.