MΠvi fΠresten? РDaka ReFood

M¿d

á      Ronny Saul, Adm. Direkt¿r, Jespers Torvek¿kken ApS

á      Henrik Vestergaard Laursen, COO, Bigadan A/S

 

Daka Denmarks kernekompetence har altid v¾ret at genanvende biprodukter fra landbruget og de n¾rt besl¾gtede f¿devareindustrier. Men med de senere Œrs ¿gede fokus pŒ ressourceeffektivitet og mere genanvendelse i bred forstand, er disse kompetencer nu ogsŒ efterspurgt i resten af f¿devareindustriens v¾rdik¾de. Denne eftersp¿rgsel im¿dekommes bl.a. af Daka ReFood. Indsatsen for at genanvende madaffald er samtidig en hŒndgribelig CSR indsats for de virksomheder, der satser pŒ genanvendelse, og giver dem derfor muligheder pŒ flere fronter.

For at give et indblik i restaurationsbranchens udfordringer og muligheder i forhold til madaffald, vil seminaret udover Daka ReFood byde pŒ opl¾g af bŒde cateringsvirksomheden Jespers Torvek¿kken og Bigadan, som driver adskillige danske biogasanl¾g.

 

Ved at deltage i miniseminariet fŒr du mulighed for at fŒ et indblik i restaurationsbranchens v¾rdik¾de fra f¿devareproduktion til hŒndteringen af madaffald og udnyttelsen af det i produktionen af biogas.