Hvordan kan vi opbygge st¾rkere og mere v¾rdifulde partnerskaber pŒ tv¾rs af sektorer?

Partnerskaber mellem virksomheder, civilsam­fund, myndigheder og andre institutioner er en af de mest effektive metoder til at l¿se globale humanit¾re og milj¿m¾ssige udfordringer. Selvom de fleste anskuer tv¾rsektorielle partnerskaber som en potentiel metode til at im¿dekomme globale udfordringer er de fleste enige om at partnerskaber er udfordrende at oms¾tte i praksis. R¿de Kors og Deloitte har sammen med 30 danske virksomheder og civilsamfundsorganisationer unders¿gt, hvor­dan man kan fŒ mest muligt ud af partnerskaber, hvor civilsamfundsorganisationer og virksomheder hver bidrager med deres kernekompetencer for at skabe noget nyt: Nye l¿sninger. Nye forretningsmodeller. Nye markeder. Ny viden. R¿de Kors og Deloitte har analyseret de ind­samlede erfaringer fra forskellige partnerskaber.

 

Resultatet er en Cross Sector guideline, der har fokus pŒ ni centrale temaer og en r¾kke inspirerende cases. MŒlet er at hj¾lpe virksomheder og organisationer udenom de v¾rste faldgruber, der kan opstŒ, nŒr sektorer skal arbejde sammen pŒ tv¾rs.

 

Guiden blev lanceret i marts mŒned og er tilg¾ngelig her  http://www.theguideline.dk/ samt en r¾kke cases pŒ tv¾rsektorelle partnerskaber. 

 

Under seminaret vil vi anvende guiden som en tilgang til, hvordan vi kan forbedre og optimere partnerskaber pŒ tv¾rs af sektorer. Vi vil ogsŒ dele erfaringer fra over 30 virksomheder og civilsamfundsorganisationers udfordringer og muligheder med partnerskaber og hvordan man overkommer barrierer.