sorte tal din gr¿nne bundlinje

Stadig flere offentlige og private virksomheder gŒr sammen om at stille milj¿- og CSR-krav til leverand¿rer og produkter. Hvilke krav skal man kunne opfylde for at komme i betragtning som leverand¿r til disse virksomheder? I hvilken retning udvikler kravene sig? Og hvor kan man holde sig opdateret?

 

svar disse og mange andre sp¿rgsmŒl konferencen ÓCSR i praksis 2016Ó, hvor Forum for B¾redygtige Indk¿b, Partnerskab for Offentlige Gr¿nne Indk¿b (POGI) og Netv¾rk for Milj¿m¾rket indk¿b er v¾rter ved et af de i alt seks miniseminarer. Seminaret har titlen Ó sorte tal din gr¿nne bundlinjeÓ.

 

seminaret vil en indk¿ber fra henholdsvis Netv¾rk for Milj¿m¾rket indk¿b og POGI, som henholdsvis privat og offentlig indk¿ber, fort¾lle om baggrund, formŒl og erfaringer med at deltage i et gr¿nt indk¿bsnetv¾rk og med at stille gr¿nne krav til leverand¿rer og produkter. Desuden vil to leverand¿rer fort¾lle om deres erfaringer med at skulle levere produkter, som lever op til de krav, der stilles af medlemmerne af de to netv¾rk.

 

Medlemmerne af POGI k¿ber hvert Œr produkter og ydelser for ca. 40 mia. kr., mens Netv¾rk for Milj¿m¾rket indk¿b, der bestŒr af 15 store danske virksomhederherunder bl.a. Nykredit, Ramb¿ll og Lyreco, sidste Œr kunne offentligg¿re indk¿b af milj¿m¾rkede produkter og serviceydelser for 53 mio. kr.

 

Program for seminaret Ó sorte tal din gr¿nne bundlinjeÓ

 

Velkommen v. Forum for B¾redygtige Indk¿b (5 min)

POGI som driver for leverand¿rers CSR- og milj¿-indsats (20 min)

á         Repr¾sentant for POGI: Specialkonsulent Betina Bergmann Madsen, K¿benhavns Kommune

 

á         Leverand¿r til POGI-medlemmer: NN (tbc)

 

Netv¾rk for Milj¿m¾rket indk¿b, som driver for leverand¿rers CSR- og milj¿-indsats (20 min)

á         Repr¾sentant for Netv¾rk for Milj¿m¾rket indk¿b: Scandinavian QSS & CS Manager Eva Klintell, Lyreco

 

á         Leverand¿r til indk¿bernetv¾rket: Direkt¿r Jacob Hansen, ErgoEgo

 

Debat (15 min)