Gr¿n omstilling og ressourceeffektivitet i krydsfeltet mellem leverand¿rer og kunderbundlinje og forretningsudvikling

CADO A/S udvikler, producerer, opstiller og servicerer legepladser, udend¿rs motionsfaciliteter og aktivitetseksteri¿r i h¿j kvalitet og stor sikkerhed, ofte som skr¾ddersyede unikal¿sninger. B¾redygtighed er i h¿js¾det hvorfor CADO stiller store krav til sine underleverand¿rer - til produkterne og til den mŒde de producerer i forhold til milj¿ og medarbejdere. CADO arbejder sŒledes med CSR i fuld skala og ser samtidig sig selv som CSR-bindeled mellem kunder, underleverand¿rer og samarbejdspartnere. www.cado.dk

 

CADO deltager i EU-projektet Compress under Erhvervsstyrelsen, der frem til 2018 skal bistŒ SMV«er indenfor produktionserhvervene med at ressource- og energieffektiviserer herunder opnŒ fortrolighed med b¾redygtighed og den cirkul¾rer ¿konomi - centrale konkurrenceparametre fremover. Projektets "virkemiddel" er kompetencebaseret v¾kst og det er udviklet og drives af en r¾kke erhvervsskoler over hele Danmark. www.compress.nu

 

Derudover deltager Svanholm Gods, der driver en lang r¾kke virksomhedsaktiviteter, herunder ¿kologisk landbrug og cafedrift og    . Svanholm arbejder mŒlrettet med at udvikle lokal produktion, forarbejdning og afs¾tning i samarbejde med andre lokale akt¿rer. Det g¾lder samarbejdet med Hansen Is om m¾lk og is, med S¿ris A/S om at hŒndtere og afs¾tte gr¿ntsager, og med en lang r¾kke f¿devaref¾llesskaber, gr¿nthandlere, andelsk¿bm¾nd og restauranter, der er involveret i forsyningen med lokale rŒvarer. http://svanholm.dk/

 

Svanholm deltager i projekt B¾redygtig Bundlinje, st¿ttet af midler fra Regionalfondsprogrammet og Region Hovedstaden. I B¾redygtig Bundlinje fŒr 100 smŒ og mellemstore deltagervirksomheder i Region Hovedstaden gennem deres kommunale samarbejdspartner tilbudt et forl¿b, der tager udgangspunkt i virksomhedens ressourcer og markedssituation. Derved udvikles en profitabel gr¿n forretningsplan, med fokus at forbedre deres energi- og ressourceeffektivitet, oms¾tning, konkurrenceevne og derved i sidste ende bundlinje. http://www.gate21.dk/project/baeredygtig-bundlinje/