I CSR LINKs arbejde lægger vi selvsagt afgørende vægt på mødet mellem mennesker. Som professionelle, amatører, eksperter, nysgerrige, leverandører, kunder – alle bidrager vi med afgørende dele af puslespillet, der udvikler vores samfund og erhvervsliv. Og især er også møder på tværs af sektorer, brancher og erfaringer vigtige for denne udvikling. Af samme grund supplerer vi de større møder med personlige netværk.

                

Udover vores eget Advisory Board driver vi i skrivende stund to andre åbne netværk: Forum for Strategisk CSR og CSR Lounge

Forum for Strategisk CSR
Et netværk for beslutningstagere – netværket består af 20-25 medlemmer, der mødes 4 gange om året; som udgangspunkt på Vilvorde Kursuscenter.

Netværket udvikles og drives af CSR LINK sammen med en styregruppe Charlotte Holmer Kaufmanas – Chef for Forretningsudvikling for Specialisterne, Ida Jørgensen – Direktør for Kursuscenter Vilvorde og Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen – Professor ved CBS Center for Corporate Social Responsibility.

Læs mere på www.strategisk-csr.dk

CSR Lounge
Et netværk for ildsjæle, der som fx nyuddannede, arbejdssøgende, selvstændige understøtter eller søger at fremme CSR – netværket består af 15-20 medlemmer, der mødes 5-6 gange om året; oftest hos Kooperationen.

Netværket udvikles og drives af CSR LINK med tæt involvering af de deltagende medlemmer – mødekalenderen er uformel, men formatet består oftest af et par skarpe oplæg og en nysgerrig debat.

Læs mere i kalenderen her om kommende møder i netværket eller kontakt os på info@csr-link.dk for mere information.