I CSR LINKs arbejde lægger vi selvsagt afgørende vægt på mødet mellem mennesker. Som professionelle, amatører, eksperter, nysgerrige, leverandører, kunder – alle bidrager vi med afgørende dele af puslespillet, der udvikler vores samfund og erhvervsliv. Og især er også møder på tværs af sektorer, brancher og erfaringer vigtige for denne udvikling. Af samme grund supplerer vi de større møder med personlige netværk.

                

Forum for Strategisk CSR
Et netværk for beslutningstagere – netværksmøderne består typisk af 10-15 deltagere, der mødes om aktuelle emner. I foråret 2018 og 2019 har netværket haft krydsfeltet mellem CSR og ESG på tapetet, og deltagerne er kommet fra såvel virksomheds- som investorsiden.

Netværket udvikles og drives af CSR LINK.

Læs mere på www.strategisk-csr.dk