Artikel af Hans Mayland, Erhvervschef i Kirkens Korshær

Samfundsansvar som forlængelse af virksomhedens forretning

Kirkens Korshær har for alvor taget hul på at samarbejde med partnere fra erhvervslivet, og det kan betale sig for både erhvervspartnerne og Kirkens Korshær
Der bliver udskænket omkring 2 millioner kopper kaffe i Kirkens Korshærs varmestuer, herberger og genbrugsbutikker i Danmark om året. Hans Mayland, erhvervschef i Kirkens Korshær nævner derfor kaffen som et eksempel på et produkt – eller gifts-in-kind – , som Kirkens Korshær er meget glade for at få doneret. Netop nu er e en donationsaftale med en større dansk kaffeproducent ved at være i hus. Og netop kaffen er et godt billede på, at erhvervslivet ikke altid behøver at dykke så dybt i lommerne eller skrive store checks ud, for at gøre en positiv forskel indenfor CSR og velgørenhed. Donationen kan sagtens bestå i produkter, know-how eller tid.

Fra produktsamarbejde over værdier til forretningsdrevet CSR
Fokus er først og fremmest på virksomheder, som matcher Kirkens Korshær indenfor produkt og værdi.

Det vil sige, at udover produktmatch handler det i høj grad også om værdier.

– Vi undersøger altid, om en virksomhedspartners holdninger er i harmoni med vores. I den forbindelse er det en stor fordel at flere og flere virksomheder tilkendegiver deres samfundsansvar – ofte i form af en CSR-strategi – på hjemmesiden, siger Hans Mayland.

Når Kirkens Korshær arbejder med at identificere erhvervspartnere, er afsættet, at op mod 80% af små og mellemstore virksomheder arbejder med CSR i en eller anden form, og at næsten hver femte af disse udlever samfundsansvaret i samarbejde med en NGO.

Samfundsansvar og win-win-win
– Virksomheder donerer i stigende omfang naturalier i forlængelse af deres kerneforretning i stedet for penge til velgørenhed. Dvs. at samfundsansvaret mere og mere udmøntes som en forlængelse af virksomhedens forretning. Og det passer i mange situationer fint til en organisation, der som Kirkens Korshær hjælper udsatte og nødstedte mennesker i Danmark, uddyber Hans Mayland.

– Kaffen er et glimrende eksempel på et produkt, som passer godt ind i Kirkens Korshær sociale arbejde. Det samme er den aftale om donation af soveposer og liggeunderlag til uddeling blandt hjemløse, som Kirkens Korshær har indgået med JYSK. Et tredje beskrivende eksempel på, at der både kan være match på produkt og værdier, er et relativt nyt samarbejde mellem Kirkens Korshær og optikerkæden Smarteyes, forklarer Hans Mayland.

Optikerkæden har i dag butikker i 13 danske byer og har i syv af byerne givet gratis briller til flere hundrede værdigt trængende; udvalgt blandt Kirkens Korshærs brugere. Produktet dækker et behov hos Kirkens Korshærs brugere, da de færreste socialt udsatte har penge til personlige briller. Samtidig kan et par briller være helt afgørende for livskvaliteten for dårligt seende mennesker. Så ingen tvivl om, at gaven er meget værdsat blandt modtagerne, og at samarbejdet giver mening for alle parter.

Udover gratis briller til værdigt trængende valgte optikerkæden Smarteyes i december også at donere én dags omsætning til Kirkens Korshærs julearbejde.

– Virksomheden udlevede sit samfundsansvar, det sociale julearbejdet blev styrket og de udsatte brugerne fik en dejlig oplevelse, fortæller Hans Mayland.

Mange måder at vise samfundsansvar
Men gifts-in-kind behøver ikke være et håndgribeligt produkt, som fx et par briller eller soveposer, for at gøre gavn. Virksomheder kan også hjælpe og støtte velgørende organisationer med meget andet. Det kan for eksempel være, at give medarbejderne løn for at udføre frivilligt arbejde, eller som it-virksomheden IBM Danmark valgte, at donere know-how og it-support i form af konsulenttimer til Kirkens Korshær. Det kan også være mentor-timer eller rabat på prisen for forskellige former for arbejdskraft. På den måde går pengene, som Kirkens Korshær sparer, direkte til det sociale hjælpearbejde.

At gøre en forskel og afsøge krydsfelter
I mange år har lokale forretninger og firmaer støttet op om Kirkens Korshærs lokale aktiviteter. Men det er først for et par år siden, at samarbejdet med erhvervslivet er blevet professionaliseret og har fået en egentlig plads i det landsdækkende arbejde hos Kirkens Korshær. Kirkens Korshær indgik i 2015 samarbejdsaftaler til en værdi af mere end 2 millioner kroner. Der ligger dog stadig en stor opgave i at udbrede kendskabet til muligheden, og i at styrke Kirkens Korshærs ”brand”, så det bliver endnu mere attraktivt for virksomheder at støtte Kirkens Korshærs sociale hjælpearbejde. Men Hans Mayland oplever allerede nu, at flere og flere virksomheder viser interesse for at gøre en positiv forskel og for at synliggøre virksomhedens sociale samfundsansvar gennem et erhvervssamarbejde.

– Det vigtige er gennem dialog med potentielle samarbejdspartnere at blive enige om, hvad virksomheden får ud af at støtte en organisation som Kirkens Korshær, siger han, og opsummerer:

– Ud over dét at støtte en god sag er dét at blive kædet sammen med en troværdig hjælpeorganisation, og muligheden for at synliggøre virksomhedens samfundsansvar gennem konkrete tiltag, vigtigt for flere og flere virksomheder. Det styrker som bekendt ikke blot virksomhedens omdømme hos kunderne og leverandører, men kan også være med til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere samt synliggøre virksomhedens værdier – både indadtil og udadtil.