Gode råd til CSR-historien – fra journalistens perspektiv

Ser medier kun efter skandaler og fejlslagne CSR-projekter? Slet ikke, mener journalist ved Mandag Morgen Marianne Kristensen Schacht, som dog efterspørger ærlighed, inspiration og aktualitet, når virksomheder skal fange mediernes interesse.

De fleste kender sikkert til en historie om en virksomhed, der har kritisable arbejdsforhold i leverandørkæden, en forurenende produktion, tvivlsom skattepolitik eller få kvinder i ledelsen. I stigende grad operer virksomheder under den præmis, at de skal navigere i en kompleks verden med omskiftelige globale dagsordener og krav.

Omgivelsernes kompleksitet afspejles også i  globale vare- og værdikæder, der fra et CSR-perspektiv er brolagt med risici, og som med sociale medier som katalysator hurtigt kan udvikle sig til en såkaldt ”shitstorm” for en virksomhed. Der er med andre ord masser af isbjerge i farvandet – men der er dog alligevel måder, der kan hjælpe til en mere sikker navigation, mener journalist ved Mandag Morgen, Marianne Kristensen Schacht.

Fokus på mere end skandalen
Marianne Kristensen Schacht har igennem mange år skrevet om CSR. Og hun forsikrer om, at de på Mandag Morgen, er interesserede i mange andre historier end skandaler.

De gode historier er ikke kun skandaler, men konkrete og løsningsorienterede, og kan findes hos virksomheder, der har knækket udfordringerne – eller som i det mindste arbejder med dem.”  ifølge Marianne Kristensen Schacht. Og hun uddyber: ”En god historie peger også fremad, og forsøger at gøre noget ved udfordringer, som andre virksomheder også har”

Historier om CSR skal inspirere og motivere til handling
Når de leder efter historier til ugebrevet Mandag Morgen er de, ifølge Marianne Kristensen Schacht, ikke interesserede i at lave skræmmekampagner om fejlslåen CSR:

”Vores historier er primært henvendt til virksomheder, og derfor må det meget gerne være praksisnært og om noget, som andre kan lære noget af” lyder der fra Marianne Kristensen Schacht, som forklarer ”vi ved godt, at det kan være komplekst og at der kan være flere løsninger til et problem i globale vare- og værdikæder. Men vi ved også, at mange rigtig gerne vil inspireres til, hvordan man griber opgaverne an”.

Især er det historier om virksomheder, der formår at koble deres CSR-praksisser med globale agendaer og skabe forretningspotentialer som er interessante ud fra journalistens optik mener Marianne Kristensen Schacht.

”Jeg synes, det er spændende, når jeg kan finde eksempler på virksomheder, der kan forbinde en stor global dagsorden som mangel på f.eks. mad, vand eller andre ressourcer med en lokal virksomheds vækstmuligheder”, forklarer Marianne Kristensen Schacht, og tilføjer samtidig, at det kan være svært endnu at finde gode eksempler på virksomheder, der rent faktisk har formået for eksempel at omsætte FN’s bæredygtighedsmål til nye forretningspotentialer.

De mest læste artikler på csr.dk
Også på csr.dk viser en gennemgang af klik-historikken for marts måneds 10 mest læste artikler en tendens, der er i tråd med Marianne Kristensen Schacht syn på emner til artikler. I marts måned bar nogle af de mest populære artikler blandt andet overskrifterne; ”Vi skal arbejde smartere og mere effektivt med CSR”, ”Masser af muligheder for danske virksomheder i FN’s udviklingsmål” og ”Nye vejledninger om CSR-rapportering”.

”De ti historier er typisk mulighedshistorier, der handler om, de muligheder, der opstår ved at arbejde proaktivt med samfundsansvar” lyder vurderingen fra Marianne Kristensen Schacht på, hvorfor netop disse artikler kan fange både skribenternes og læsernes interesse.

Med ærlighed kommer man længst
Det er vigtigt, at virksomheder tør være åbne omkring deres CSR-indsats, også selvom det kan betyde, at de risikerer at møde kritik fra omverdenen, mener Marianne Kristensen Schacht. Og hendes råd lyder, at det især er vigtigt at være ærlig omkring det der er svært ved CSR.

”Man behøver ikke at være nået hele vejen i mål som virksomhed.” påpeger Marianne Kristensen Schacht, og fortsætter: ”Og det kan godt være, at man alligevel ryger ud i mediestormvejr. Men bare det, at man tager fat i noget af det, som er rigtig svært, og forsøger at adressere det, gør det interessant og troværdigt.

Til slut understreger hun også, at hun som journalist ikke kun ser på de afsluttede resultater af CSR-indsatserne, men også interesserer sig for selve arbejdsprocessen.

”Måske lykkes indsatsen ikke i første hug. Men det er en del af arbejdets natur, og er
man i proces og er man ærlig omkring udfordringerne, så er der noget at give videre
til andre, som de kan inspireres af.”

5 gode råd til virksomheder – få positiv opmærksomhed for CSR

  1. Fortæl om forretningsdrevet CSR – ikke filantropisk.
  2. Fortæl om de forretningsmæssige muligheder CSR skaber for virksomheden– altså ud over risikostyring og compliance.
  3. Skab forbindelse fra virksomhedens CSR-indsatser med nationale eller globale dagsordener fx FN’s Sustainable Development Goals eller ansvarlige skattebetalinger.
  4. Vær åben omkring, at CSR er en rejse, hvor de store resultater først kan ses et stykke ud i fremtiden.
  5. Vær ærlig omkring håndteringen af udfordringer. Det giver jer troværdighed
    – og læring for andre.