Artikel af Line Bech, senior projektleder Bæredygtig Bundlinje, Gate 21

Grønnere tal på bundlinjen i 100 virksomheder

Kan virksomhedens produkter genanvendes? Eller kan virksomheden spare på energi og materialer eller finde guld i affaldet? Det får små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden hjælp til at finde ud af i projektet Bæredygtig Bundlinje. Til gavn for virksomhedernes bundlinje og konkurrenceevne.

De næste to år skal 100 virksomheder i hovedstadsregionen have mere fokus på deres affald, forbrug af materialer og energi eller deres produkters levetid. Det sker gennem Bæredygtig Bundlinje, hvor Københavns, Fredensborg, Allerød Kommune samt Frederikssund Erhverv giver virksomhederne gratis konsulenthjælp til at udvikle grønne forretningsplaner. Alle virksomheder i Region Hovedstaden kan søge om at være med i projektet.

Med Bæredygtig Bundlinje får vi som kommune mulighed for sætte skub i den grønne vækst i 100 små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne får hjælp til at lave en individuel plan for, hvordan deres produkter og services kan blive grønnere, eller hvordan virksomheden kan spare på energi og materialer. Alle tiltag skal forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og skabe grøn vækst i Region Hovedstaden,” siger Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Virksomhederne får hjælp fra Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet København til at analysere potentialerne. De får desuden tilbudt gratis rådgivning i projektet, som ledes af partnerorganisationen Gate 21 og er støttet af EU’s Regionalfond, Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstaden.

Stort potentiale
Flere undersøgelser peger på, at der er penge at hente, når virksomheder begynder at kigge på produktlevetid, energi, materialer og affald. Eksempelvis viste en undersøgelse fra Syddansk Universitet i 2014, at danske produktionsvirksomheder i gennemsnit kunne spare seks procent årligt på materialer.

Det er virksomheden Krone Vinduer et eksempel på. Virksomheden har optimeret forarbejdningen af aluminium og etableret et system, der gør det muligt at genbruge maling fra maleprocessen. Det har sænket Krone Vinduers udgifter til at bortskaffe affald med over 15 procent, samtidig sparer tiltaget virksomheden for 6-10 procent på råvarer. Virksomheden er en case i Miljøstyrelsens casesamling ’Stærkere uden spild’.

Et andet eksempel er virksomheden Hans Just Pakhus, som med hjælp fra Københavns Kommunes Grønne Erhverv har realiseret et stort besparelsespotentiale indenfor energi. I 2015 skiftede de lyskilderne til LED i en 11.640 kvadratmeter stor erhvervsejendom og har herved sparet 48 procent på el til belysning. Investeringen i nyt lys er tjent hjem på et år. Om baggrunden for projektet siger direktør Andreas Just Karberg:

”Vi oplever et stigende pres fra vores lejere, der spørger mere og mere ind til lejemålenes energiforbrug. Det er typisk et moderselskab, der stiller krav som en del af virksomhedens CSR-arbejde. Vi vil gerne imødekomme disse krav, ligesom vi gerne vil bidrage til et bedre miljø.”

Vægt på skræddersyede løsninger
Projektet Bæredygtig Bundlinje tilbyder de 100 virksomheder et gratis skræddersyet forløb, der tager udgangspunkt i virksomhedens interesser og markedssituation. Forløbet indeholder: screening, analyse af grønne potentialer, konsulentbistand, processtøtte og redskaber til at måle effekten af tiltag. Analysen munder ud i en grøn forretningsplan, der hos andre virksomheder har ført til øget vækst og konkurrenceevne.

”Virksomheder kan få ny inspiration til, hvordan de kan udvikle deres forretning – for eksempel gennem brug af miljøvenlige materialer, genbrug af dele af produktet eller at genanvende materialer. Kommunerne har en vigtig rolle i denne forandringsproces. Det er trygt og nemt at deltage for virksomhederne, da tilbuddet er lokalt forankret,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.

KORT OM BÆREDYGTIG BUNDLINJE
Projektet skal udvikle grønne forretningsplaner i 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden. Virksomhederne får tilbudt strukturerede forløb, der indeholder behovsafdækning, afklaring af mulige forretningsmodeller, konsulentbistand og processtøtte.

Læs mere om virksomheders udbytte af Bæredygtig Bundlinje på:
www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje