Artikel af Line Eckermann, Sundhedsfaglig chefkonsulent for Firmasund, en del af Frokost.dk – Cand.soc. i Sundhedsfremme og sundhedsstrategi samt arbejdslivsstudier
lme@firmasund.dk

Sundhed er dit, mit og vores ansvar

CSR handler blandt andet om, at virksomheder agerer samfundsmæssigt ansvarligt. I det ligger i den grad også et ansvar for medarbejderes sundhed. Et postulat der understøttes i dansk politik som siden 1989, har udpeget arbejdspladsen som sundhedsfremmende arena i diverse folkesundhedsprogrammer. Arbejdspladsen er et oplagt sted at tage et socialt ansvar, da det er et sted, hvor vi hver dag tilbringer mange timer. Det er netop vigtigt, at gøre sundhed tilgængeligt de steder, vi færdes i hverdagen, da vi præges af de holdninger og normer, vi omgives af.

Uanset politisk overbevisning er der bred enighed om, at sundhed på arbejdspladsen er et vigtigt led i at øge danskernes middellevetid og mindske den sociale ulighed, når det gælder sundhed. Hermed lægges op til, at sundhed ikke kun er ens eget ansvar men dit, mit og vores!

Sundhed på flere niveauer
De fleste virksomheder arbejder med CSR ud fra et eksternt perspektiv og kommer primært til udtryk i donationer til ulandsprojekter, udsatte borgere, dyrevelfærd med mere. Men virksomheder kan også arbejde med CSR med et internt mål for øje. Det er netop her, jeg mener, at sundhed på arbejdspladsen finder sin plads.

Med afsæt i et internt perspektiv, bliver arbejdet med sundhed en tre-sidet indsats til gavn for den enkelte medarbejder, virksomheden og samfundet. Denne tre-sidede indsats kan forklares således: En sund medarbejder lever et sundere liv, har et bedre helbred, øget velvære og har mere energi og overskud. Alt i alt faktorer der gør, at medarbejderen trives bedre i sit arbejdsliv og derved bliver mere engageret. En engageret medarbejder er mere motiveret, har et lavere sygefravær og er derfor mere effektiv. Foruden at opnå et bedre image udadtil, øges samarbejdet kollegaerne imellem hvilket er med til at fastholde nuværende ansatte og tiltrække dygtig (og sunde) medarbejdere. Produktive medarbejder skaber flere resultater, som i sidste ende kan ses på bundlinjen. En sund virksomhed er med til at nedsætte udgifterne til sundhedsvæsenet og øvrige sociale ydelser. Groft sagt skabes et samfund med mindre ulighed og øget middellevetid.

Der er med andre ord tale om et frugtbart arbejde, når virksomheder arbejder med sundhed. Et arbejde der er til gavn for den enkelte medarbejder, virksomheden som helhed og samfundet i det store hele. Jeg kan måske være fræk og sige, at der er tale om en `win-win-win´ situation!

Hvor går grænsen?
Der er vist ingen tvivl om, at jeg mener at sundhed på arbejdspladsen er en stor del af virksomhedens sociale ansvar. Men som alt andet, er der en bagside af medaljen. Anskues begrebet `ansvar´, betyder det ifølge den danske ordbog, at have en juridisk eller moralsk forpligtelse til at stå til regnskab, garantere eller sørge for noget eller nogen. Det er netop i denne definition, at der opstår udfordringer. For hvem bør have ansvaret for medarbejdernes sundhed? Er det den enkeltes ansvar at møde sund og hermed fuldt arbejdsdygtig op på arbejde, eller har arbejdspladsen et ansvar for at skabe rammer hvorunder medarbejderne kan træffe sunde valg og dermed være fuld arbejdsdygtig? Og i så fald, hvor går grænsen?

Kunsten ved at arbejde med sundhed på en arbejdsplads er, at henvende sig til alle medarbejdere og ikke kun `sundhedseliten´ der allerede varetager egen sundhed. Groft sagt, er det ikke sundhedseliten, der er den primære målgruppe, da de er sunde i forvejen. Pointen er, at en arbejdsplads også skal henvende sig til dem, der ikke løber to maratonløb årligt og i øvrigt ikke vægter sundhed på samme niveau som eliten.

Skab sundhed for alle!
Når vi sætter fokus på sundhed, er det altafgørende, at vi skaber en sundhedsforståelse på virksomheden, så alle føler, de kan være med. Det skal og må ikke være sundhedseliten, der italesætter sundheden, for så taber vi rigtig mange undervejs. Overlæggeren for, hvad der er en sund arbejdsplads skal ikke være for høj, for så mister vi nogle medarbejdere undervejs. Vi skal skabe en dialog om, hvad sundhed er på den pågældende arbejdsplads. Vi skal turde at spørge vores medarbejdere, hvad er sundhed for dem. Hvad fungerer, og hvad fungerer ikke, og hvilke af de ting har indflydelse på deres sundhed.

Sundhed skal ikke altid kunne måles og vejes. I min optik kan meget sundhed slet ikke måles. Det er eksempelvis svært at måle arbejdsglæde, som jeg mener, i særlig høj grad er med til at skabe en sund arbejdsplads. Sundhed på arbejdspladsen handler ikke kun om risici i arbejdsmiljøet og sygdomsfremkaldende faktorer eller på den anden side om frugtkurve, motion og wellness.

Som Sundhedsfaglig chefkonsulent arbejder jeg ud fra en bred sundhedsforståelse, ligesom jeg fokuserer på en række faktorer før, under og efter sundhedsforløbet. Faktorer jeg har erfaring med skal være til stede, hvis arbejdspladsen skal opnå et bæredygtigt og langsigtet arbejde med sundhed:

  • Skab et samspil mellem ledelsen og medarbejderne
  • Gennemfør sundhed i arbejdstiden
  • Sundhed skal ikke dikteres
  • Fokuser på fællesskabet
  • Gør sundhed simpelt
  • Begræns strategier
  • Ledelsen som frontløber
  • Begræns målinger og fokuser på etik
  • Se på muligheder frem for begrænsninger