CSR LINK

Corporate Social Responsibility omfatter alle aktiviteter, hvor virksomheder rækker ud over hverdagens normale rammer og gennem nye løsninger, modeller, partnerskaber eller forpligtelser gør en aktiv forskel for verden omkring dem – via kunder, leverandører, ansatte, myndigheder, universiteter eller helt andre parter. LINK står for Løsninger, Inspiration, Netværk, Kontakter.

CSR LINK er derfor som en fælles mødeplads eller lim, hvor virksomheder og interessenter kan udveksle viden om løsninger til at skabe værdi på CSR og inspirere hinanden – og hvor ambitiøse virksomheder også møder hinanden, knytter kontakter og indgår i netværk – gerne også med ngo’er, forskere og andre organisationer.

Vision
At være en central katalysator for tværgående partnerskaber til fremme af CSR – i Danmark, Norden og internationalt.

Mission
CSR LINK vil være organisatoren, der samler erhvervslivets parter innovativt og involverende via konferencer, netværk, publikationer og projekter. Med en vedvarende høj kvalitet og kontinuert udvikling af både form og indhold vil vi sikre alle parter gensidig inspiration og engagement.
 
Vi vil gøde jorden for, at dansk erhvervsliv udvikler sig bæredygtigt og bærekraftigt.

CSR LINK arbejder med andre ord altså via viden og partnerskaber, der vil fremme ansvarlighed overfor klima, miljø, bæredygtighed, sociale forhold, produktion eller andre økonomisk-politiske forhold, hvor virksomheders ageren og strategi kan gøre en forskel.

Hvem er vi?

CSR LINKs daglige arbejde udføres af Jens Prebensen og Lars Münter. I september 2019 er sekretariatsfunktionen overgået til Konceptual CSR, som ejes af Jens Prebensen. Initiativet er det samme – kun bagtapetet, der er ændret.

Hvem skal det nytte?

Målgruppe
CSR LINK favner alle, der har interesse for CSR, for alle kan få et udbytte af CSR, hvad enten man er ansat i den private eller offentlige sektor, hos en NGO, et mediehus eller bare er sig selv. CSR LINK brænder dog især for de mindre virksomheder – dem er der over 200.000 af i Danmark – og det er dem, vi ofte sigter mod, når vi laver vores arrangementer. Selvsagt har vi en forkærlighed for virksomheder, som ønsker at investere i CSR for at skabe værdi for deres forretning, men måske lige mangler en afgørende puslespilsbrik til hvordan.

For at nå ud til de mindre virksomheder vil vi altid gerne samarbejde med  brancheorganisationer, virksomhedsnetværk, offentlige virksomheder og institutioner, NGO’er, kort sagt alle, som ønsker at gavne den gode sag.

Vi tilbyder gerne særlige fordele, såsom medlemsrabatter og opmærksomhedsskabende aktiviteter til de organisationer, der vil samarbejde med os.

Baggrund
CSR er en afgørende brik i udviklingen af dansk erhvervsliv, og engagerer de mindre virksomheder sig i CSR, er potentialet for samfundet enormt. CSR LINK arbejder for at sætte CSR på dagsordenen hos de mindre virksomheder, og at motivere også de mindre virksomheder til et stærkt engagement og langsigtede investeringer i CSR.

CSR LINK giver dermed også grobund for, at vækstlaget i dansk erhvervsliv – de små og mellemstore virksomheder – kan udvikle sig bedst i forhold til både ansvar, partnerskaber og vækst i Danmark og udlandet.

En undersøgelse lavet i 2013 af Erhvervsstyrelsen viste, at størsteparten af de mindre virksomheder, der havde aktiviteter inden for CSR, alene havde gjort det af moralske årsager. I CSR LINK mener vi, at det er alt for kortsigtet og på sin vis spild af penge og tid, både for virksomheden og modtagerne.

Engagementet i CSR skal være langsigtet og helst bygges ind i forretningsstrategien. Om CSR så er ny dimension eller gamle dyder er reelt ikke afgørende – men potentialet for udvikling i virksomhederne er enormt.

Vores historie
CSR LINK opstod oprindeligt i et frugtbart samarbejde mellem kommunikationsbureauet Compleks og CSR-rådgivningsvirksomheden Konceptual CSR, der med virksomhedsnetværket Green Network skabte den første CSR LINK-temadag i 2014 – siden har lignende samarbejder igen og igen skabt spændende arrangementer med et udviklende netværk i en lang række faglige retninger.

Grundtanken om netværk og samarbejde går på denne måde igen ved alle vores arrangementer. Vi er nu vokset til en engageret non-profit organisation med en bred vifte af aktiviteter og samarbejder, men er fortsat vældig glade for også selv at opdyrke nye potentialer – vores dør er altid åben.

Kontakt
For mere information om CSR LINK, vores arrangementer og muligheder for samarbejde, kontakt Jens Prebensen på telefon 51 94 08 44 eller send en mail på jp@csr-link.dk.