I en artikel i flere medier konstaterer sekretariatschef i Kemi & Life Science Jakob Zeuthen, at flere af virksomhederne inden for hans område søger rådgivning eller outsourcer dele af forretningen, fordi området er lovtungt allerede fra første spæde skridt. Virksomhederne bliver mødt med krav om kvalitetssikring og sporbarhed fra første færd, når kemiske stoffer skal bestilles hjem til at udvikle nyt medico-udstyr eller lægemidler. Læs artiklen her

CSR LINK vil gerne kaste lys over, hvordan det står til med sporbarheden generelt og har derfor med faglig bistand fra leverandørkædeeksperten Factlines taget initiativ til et netværksmøde, hvor viden bliver lagt frem gennem brancheforeningers erfaringer og virksomhedscases. Blandt andet vil der blive talt om sporbarhed i forbindelse med dokumentation over for kunder, sporbarhed i forhold til cirkulær økonomi og sporbarhed, når det gælder mærkningsordninger og virksomhedscertificering.

Slutmålet med mødet er, at virksomhederne kommer hjem med en klar plan for, hvordan de kan opnå højere sporbarhed og bedre dokumentation, og hvordan de kan sikre sig, der bliver fulgt op.

Tilmelding

Skriv dit navn, titel og firma til Jens Prebensen, jp@csr-link.dk

Program (forbehold for senere ændringer)

12.30Registrering
13.00Velkommen
v/ Dagny Nome, direktør, Factlines
Præsentation
Factlines
Cases
13.10Case 1: Kemi & Life Science v/ Jakob Lamm Zeuthen, sekretariatschef
Virksomhedscase: Brenntag Nordic v/ Marianne Lyngsaae, Quality System Manager og REACH Advisor
Præsentationer
Kemi & Life Science
Brenntag Nordic
13.40Case 2: Grakom v/ Carsten Bøg, miljøchef
Virksomhedscase: Kailow Graphic
Præsentation
Grakom
14.10Netværkspause
14.40Paneldebat
Hvordan får vi sat sporbarhed på dagsordenen i virksomhederne - og skal vi det?
15.10Workshop: deltagernes egne løsninger
Præsentation
CSR LINK
15.55Afrunding og tak for i dag
16.00Programslut