Socialøkonomi, ja tak – men hvordan kan sektoren vokse?

Virksomheder, offentlige myndigheder, NGO’er, iværksættere, partnerskaber, fonde – og mange flere; Alle spiller de en rolle for at løfte et socialt ansvar for sårbare eller udsatte grupper, for hvem arbejdsmarkedet ikke er en leg og karrieremuligheder, men en udfordring og en kamp for muligheder, fastholdelse og små skridt i den rigtige retning.

09.00 Registrering Deltagerne ankommer
09.30 Introduktion
Robert Olsen, forstander, Kofoeds Skole 
Dagens tovholder, Kitte Wagner, Spark CPH
09.40 Gæstetaler
Jesper Christensen, socialborgmester, Københavns Kommune
10.00 GæstetalerFrederik Thuesen, programleder, SocialForskningsInstituttetPræsentation
10.20Pause, netværk og markedsplads
10.40 Session 1: De store entreprenører
- G4S v/ Erik Johan Madsen, salgschef: Mentor, forretning med følelser og fornuft
- Arriva v/ Pernille Kiær, Diversity Manager: Praktik, nydanskere og seniorer
- NCC v/ Peter Topp Engelsted Jonasen, direktør for Business Support: NCC Virksomhedsskolen – integration til arbejde i praksis
Præsentation G4S
Præsentation Arriva
Præsentation NCC
Paneldebat
12.00 Frokost Netværk, markedsplads og vidensudveksling
13.00 Sideløbende seminarer
Spor 1
Vært: Den Sociale Kapitalfond
Spor 2: Inklusion i praksis - to socialøkonomiske virksomheders erfaringer
Vært: Media-now og Buddha Bikes
Præsentation om Fakta-case
Spor 3: Når et handicap vendes til en fordel
Vært: Cabi
Spor 4: Flere social økonomiske virksomheder i udsatte boligområder – hvordan?
Vært: CSR LINK
14.00Pause, netværk og markedsplads
14.20 Session 2: De små entreprenører
- Creativ Company v/ Peter Nørgaard, direktør: Strategisk ansættelse af socialt udsatte og få en stærk bundlinje
- Social Food v/ Thor Thorøe, indehaver: Social Foodies - en ny, bæredygtig forretningsmodel
- Allehånde v/ Henrik Riber, initiativtager: Hvor kommer pengene fra?
Film om Creativ Company
Præsentation Social Foodies
Paneldebat
15.40Pause, netværk og markedsplads
16.10 Session 3: NGO'erne
- Kofoeds Skole v/ Daniel Vedsted, Kommunikation & Fundraising: Fra Bier og socialt udsatte - social indsats i en lokal kontekst
- Askov Fonden v/ Helle Øbo, adm. direktør: Fra nederlag til gode idéer
- High:five v/ Ole Hessel, direktør: I mellemrummet mellem offentlig og privat
Præsentation om ByBi-case
Præsentation Askov Fonden
Paneldebat
17.30 Afslutning: Guldkorn fra dagen v. Kitte Wagner og reception
18.30 Slut

Dato
28. januar 2016

Sted
Multihallen
Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København S