Konference på Gentofte Rådhus 8. november 2016
Der er behov for at se langt mere nuanceret på de ældre. Der er indsneget sig en alder mellem voksen og gammel – seniortiden med styrke til en 3. karrieremulighed.

Konferencen har til formål at åbne øjnene hos seniorer og beslutningstagere i det offentlige, i den private sektor og i civilsamfundet, så alle forstår, at de ressourcer nutidens og fremtidens seniorer har skal udvikles og udnyttes til fælles bedste, både på arbejdspladserne, i civilsamfundet og i den mere usynlige “bidragssektor”.

12.00 Registrering
13.00 Velkommen
Hans Toft, borgmester, Gentofte Kommune

Introduktion til programmet ved dagens moderator
Preben Herholdt-Rasmussen, frivillig, Frivilligcenter Gentofte
13.20 Gæstetaler
Per Stig Møller, bogaktuel med erindringsbogen ”Dage og kampe”
13.40 De aktive ældre! – hvad kendetegner de ældre som befolkningsgruppe
anno 2016?

Kræn Blume Jensen, forskningschef, ph.d., SFI
Præsentation
14.00 Case: projektet ”Fra ældrebyrde til seniorstyrke” ... der kan gøres en
forskel
Præsentation
Poul-Erik Tindbæk, chefkonsulent, ph.d., en3karriere
14.50 Benstræk og netværk
Der serveres kaffe/the, kage og en refleksionsøvelse
15.20 Debat: Arbejdspladsernes potentiale ved en aktiv seniorpolitik
Anne Lund, HR-chef, Skandia
Kim Fischer Nørbjerg, enhedschef for Organisationsenheden, Herlev og Gentofte Hospital
Marianne Bøttger, Corporate Affairs Director, Arriva
16.00 Benstræk
16.20 Debat: Hvordan understøttes og styrkes den igangværende udvikling?
Sara Vergo, formand for bestyrelsen, Djøf Offentlig
Anne Seiersen, underdirektør, Forsikring & Pension
John Hebo Nielsen, formand for bestyrelsen, Frivilligcenter Gentofte
17.00 Reception og guldkorn fra dagen

Sted
Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Deltagergebyr

795 kl. ekskl. moms

NGO’er og frivillige foreninger dog kun 400 kr.