Brug Verdensmålene i CSR-indsatsen

D. 18. maj 2017
KEA – Københavns Erhvervs Akademi
Guldbergsgade 29, København N

Praktiske redskaber, hands-on rådgivning og inspiration
Med vedtagelsen af Verdensmålene har erhvervslivet fået en fælles retning for sin bæredygtighedsindsats, og målene er så konkrete, at virksomheder, som vil bidrage til den bæredygtige udvikling, nemt kan forholde sig til dem.

Men hvordan implementerer virksomheden målene i sin drift og forretningsstrategi, så man kan arbejde med dem i praksis? Med praktiske redskaber, hands-on vejledning og cases fra ”det virkelige liv” giver CSR i Praksis 2017 svar på spørgsmålet og klæder deltagerne på til selv at arbejde med Verdensmålene.

Der vil i pauserne være mulighed for at få en rundvisning på skolen.

09.00 Registrering
09.30 Velkommen
Ingo Østerskov, rektor, KEA - Københavns Erhvervsakademi
09.40 Arbejd med FN's verdensmål i CSR-indsatsen
Sara Krüger Falk, chefkonsulent, DI

Præsentation
10.00 introduktion til dagens seminarer
KEA, JURAAD, Grakom, Lifestyle & Design Cluster, Danish Food Cluster og Skovdyrkerne
10.15 Pause - kaffe/the ved seminarlokaler
10.40 Seminarer
Mødelokale 1
Vært: KEA
Mødelokale 2
Vært: Lifestyle & Design Cluster
Mødelokale 3
Vært: JURAAD
Mødelokale 4
Vært: Danish Food Cluster
Seminar 1:
Verdensmålene i en design kontekst - et mulighedsrum for samarbejder på tværs


Præsentation
Seminar 2:
Gør cirkulær økonomi til fremtidens forretningPræsentation
Seminar 3:
Som leder kan du bruge lovgivningen som løftestang i dit CSR arbejde - hvis du kender den
Seminar 4:
CSR i praksis – også i fødevarebranchen!
11.40 Frokost ved seminarlokalerne
12.40 Seminarer
Mødelokale 1
Vært: Skovdyrkerne
Mødelokale 2
Vært: Grakom
Mødelokale 3
Vært: JURAAD
Mødelokale 4
Vært: Danish Food Cluster
Seminar 5:
I partnerskaber med grønne NGO’er om Verdensmålene


Præsentation
Præsentation
Seminar 6:
Verdensmålene i et forretningsmæssigt perspektiv


Præsentation
Seminar 7:
Som leder kan du bruge lovgivningen som løftestang i dit CSR arbejde - hvis du kender den
Seminar 8:
CSR i praksis – også i fødevarebranchen!
13.40 Pause - kaffe/the ved seminarlokaler
14.10 Seminarer
Mødelokale 1
Vært: Skovdyrkerne
Mødelokale 2
Vært: Grakom
Mødelokale 3
Vært: KEA
Mødelokale 4
Vært: Lifestyle & Design Cluster
Seminar 9:
I partnerskaber med grønne NGO’er om Verdensmålene
Seminar 10:
Verdensmålene i et forretningsmæssigt perspektiv
Seminar 11:
Verdensmålene i en design kontekst - et mulighedsrum for samarbejder på tværs
Seminar 12: Gør cirkulær økonomi til fremtidens forretning
15.10 Benstræk til konferencesalen
15.20 Gode veje og barrierer for integrering af FN's verdensmål i CSR-indsatsen - erfaringer fra dagen der gik

KEA, JURAAD, Grakom, Lifestyle & Design Cluster, Danish Food Cluster og Skovdyrkerne
16.00 Reception

 

Deltagergebyr
950,- ekskl. moms

NGO’er og virksomheder under 50 ansatte dog kun 595,- ekskl. moms