CSR – kommunikation med indbygget dilemma?

Med baggrund i den solide debat på CSR LINKs seminar om CSR og kommunikation d. 30. november i Aarhus tager vi allerede fat på emnet om den svære kommunikation igen. Denne gang i København og med flere cases end sidst – og en udvidet fokus både på eksterne relationer og integration i forretningen. Konferencen henvender sig såvel til den CSR- og kommunikationsansvarlige, der gerne vil skærpe indsatsen for at formidle de gode initiativer til verden omkring dem, som til rådgiveren, NGO’en, journalisten og CSR-nørden, som gerne vil have et indblik i “den anden side af hegnet”.

09.00 Registrering Dagens tovholder: Lars Münter, Partner CSR LINK
09.30 Velkomst
Hanne Bach, direktør for Nationalt Center for Miljø og Energi

Præsentation
09.45 Barrierer, dilemmaer og muligheder i CSR kommunikation - et legitimeringsperspektiv
Anne Ellerup Nielsen, Professor MSO, AU

Præsentation
10.15 Tendenser i CSR-kommunikation set med en kommunikatørs øjne
Timme Bisgaard Munk, direktør, Kforum

Præsentation
10.45 Pause
11.00 CSR-kommunikation og eksterne relationer – 3 vinkler
Kasper Westphal Pedersen, Director Corporate Communications, Rambøll
Anders Monrad Rendtorff, Associate Partner RelationsPeople, formand GAME og talsmand K1
Nicoline Olesen, Sustainable Business Change Advisor & Partner, Märk

Præsentation
Præsentation
Præsentation
12.15 Frokost
13.00 CSR-kommunikation og integration i forretningen - 3 cases
Stine Hove Marsling, Corporate Communication, Branding & CSR, Danske Spil

Dorte Eckhoff, Head of Corporate Responsibility, Danske Bank
Kim Rahbek Hansen, CEO, Sticks’n’Sushi

Præsentation
Film, Danske Spil
Præsentation
Præsentation
14.15 Pause
14.45 Rådgiverpanelet - Nye veje til løsning - eller er det bare knofedt?
Fire stærke profiler spiller ind med råd og tips til ledelse, strategi og kommunikation.

Heidi Rottbøll Andersen, Founding Partner, Living Institute
Vibeke Hartkorn, Kommunikationsrådgiver, Vibeke Hartkorn Kommunikation
Kristoffer Hvidsteen, Sustainability Lead, Accenture
Sandja Brügmann, Founder og CEO, Refresh Agency


Præsentation
Præsentation
Præsentation
Præsentation
16.00 Reception og guldkorn fra dagen

 

Tid og sted
28. marts 2017 kl. 9.30 – 16.00

Festsalen
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
København NV

Deltagergebyr
950,- ekskl. moms

NGO’er dog kun 595,- ekskl. moms

 

Baggrund
En god intention fanget i holdningers krydsild. Komplicerede udfordringer, der ødelægges af forsimpling. Eller den gode historie, der skydes ned af mediernes Rasmus Modsat. Historien om CSR er spættet af fortællinger der gik galt.

Kommunikation om CSR har i sandhed sine faldgruber og dilemmaer, og devisen bliver derfor alt for ofte, at den, der lever skjult lever godt. Hvor det i virkeligheden burde være, at den der vover vinder.

For det er helt centralt for værdien af CSR, at man kommer ud over rampen og får fortalt historien om de komplicerede udfordringer, man rent faktisk har løst. Så hvordan gør man det, uden at blive misforstået, overset eller henvist til skammekrogen?