Vil du være ambassadør for bæredygtighed på din arbejdsplads?

Flere og flere virksomheder og kommuner vil i de kommende år omstille deres bæredygtighedsindsats til at opfylde FN’s Verdensmål. Omstillingen vil givetvis ske fra toppen af organisationen og ned, men jo bedre organisationen er i stand til at tage imod ændringerne, desto mere gnidningsløst og succesfuldt vil det ske. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne har forudsætningerne for at forstå, hvad ændringerne går ud på, og kompetencerne til at implementere dem på deres niveau.

I Verdensmålsuddannelsen får du styrket dine kompetencer inden for bæredygtighed, så du kan bane vejen for arbejdet med Verdensmålene i din del af organisationen. Der er ingen særlige krav til deltagelse ud over, at du skal være nysgerrig på Verdensmålene og have interesse i bæredygtighed. Som deltager kan du fx komme fra Indkøb, HR, ledelsen, faglige afdelinger, såsom Miljø & Teknik eller CSR, eller receptionen.

Ønsker du at høre mere om uddannelsen: kontakt Jens Prebensen, jp@csr-link.dk, 51940844

Uddannelsen

Verdensmålsuddannelsen afholdes over 2 kursusdage og giver dig basisviden om Verdensmålene: fra hvad Verdensmålene går ud på, til hvordan du selv kan arbejde med målene.

Uddannelsen består af 6 moduler à 1½ time fordelt på 4 kvt. undervisning og 2 kvt. workshop. Modulerne krydres med power øvelser, praktiske værktøjer og dialog mellem deltagerne. Som gennemgående case arbejder deltagerne med Verdensmål 13, Klimaindsats.

Modulerne kan ved flere deltagere fra samme organisation afholdes på arbejdspladsen. Afholdelsen tilrettelægges efter aftale.

Deltag

København

  • Dag 1: 7. november
  • Dag 2: 28. november

Aarhus

  • Dag 1: 14. november
  • Dag 2: 5. december

Alle kursusdage er kl. 09 – 16.

Pris

1.995 kr. pr. person, ekskl. moms. Kurset afholdes ved min. 10 tilmeldte.

Tilmelding

Jens Prebensen, jp@csr-link.dk, 51940844

Modulerne

Modul 1: Hvorfor Verdensmålene?

Hvor kommer Verdensmålene fra, hvordan blev de skabt, og hvad er de til for? Få historien om Verdensmålene og kom bagom dem. Hør om forgængeren til Verdensmålene, processen frem til Verdensmålenes vedtagelse i 2015, hvad de underskrivende lande har forpligtet sig til og får, og om Verdensmålene opbygning.

Modul 2: Forstå de 17 mål

Hvad går de enkelte mål ud på hver for sig, hvordan hænger de sammen, og hvorfor er det vigtigt, vi arbejder for dem? Vi går i dybden med et par af målene og ser på problematikkerne i at plukke et mål ud frem for andre.

Modul 3: Vælg dit Verdensmål

Hvordan vælger vi bedst de mål, vi vil arbejde med, og det, vi vil arbejde med under dem, og hvad får vi ud af at arbejde med dem? Gennem et dialogværktøj filtreres som eksempel et enkelt mål fra, og det belyses, hvordan det mål står i forhold til organisationen.

Modul 4: Verdensmålene og din arbejdsplads

Hvordan får du målene ind i din daglige arbejdsproces, hvad skal du være særligt opmærksom på, når du arbejder med målene, og hvilke handlemuligheder giver de? Vi dykker ned i muligheder og forhindringer i det interne samarbejde og de eksterne partnerskaber.

Modul 5: Verdensmålene i 2030

Udløbsdatoen for Verdensmålene er 2030. Vi forsøger at danne os et indblik i, hvordan verden vil se ud, hvis projektet lykkes, og hvordan I som organisation passer ind og tilpasser jer det scenarium.

Modul 6: Din Verdensmålsplan

I det afsluttende modul bindes knuden ved, at du skal lave din egen handlingsplan for Verdensmålene. Med handlingsplanen skal du sætte ord på, hvordan du konkret vil arbejde med Verdensmålene, ikke kun som arbejdsmål, men som hverdagsmål.